Adelaide, Australia Supanova Fri 1st to Sunday 3rd November.